Tillbaka

20.01.02 / Anbud

KONKURSANBUD – S Wood AB i konkurs

S WOOD AB har bedrivit verksamhet med tillverkning av trälister av olika slag, paneler, trägolv, trösklar m m, se https://swood.se/.

Tillverkningen har bedrivits från anläggningar i Grimslöv, Kallinge och Sävar. Anläggningen i Grimslöv ha framförallt bedrivit tillverkning i ädelträ och då huvudsakligen ek. Anläggningens huvudsakliga kunder har varit tillverkare av fönster och trösklar. Anläggningen i Kallinge har bedrivit tillverkning i furu och dess huvudsakliga kunder har varit de stora byggvaruhusen. Verksamheten på anläggningen i Sävar är nedlagd.

Bolaget har 85 anställda. Omsättningen under år 2018 uppgick till 184 miljoner kronor. Under år 2019 till och med den 17 december uppgick omsättningen preliminärt till 240 miljoner kronor.

Verksamheten har nu försatts i konkurs. Verksamheten bedrivs delvis vidare av konkursboet. Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen bestående, av tre olika produktionsanläggningar med inventarier, maskiner och lager.

Verksamheten bedrivs från anläggningar i Grimslöv (strax söder om Växjö) och i Kallinge i Blekinge. Det finns även en anläggning i Umeå men verksamheten där är avvecklad.

Anläggningarna hyrs av Södra Skogsägarna Ek för.

Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 17 januari 2020. Visning av verksamheten kommer att ske 8 januari och 10 januari kl 10:00, föranmälan krävs. För anmälan och information om tider för visning kontakta advokaten Niklas Ernulf alternativt Cecilia Uddman.

Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt.

Särskild information angående bilagda anbudsunderlag

Lagervolymer

De angivna lagervolymerna utgörs av lagervolymer per 2019-12-19. Eftersom drift och försäljning pågår sker fortlöpande förändringar av lagervolymen.

Objekt med avbetalning i Grimslöv

Egendom som gulmarkerats i anläggningsregistret är avbetalningsköp som finansieras av Sparbanken Eken. Avbetalningskontraktet kommer att lösas i samband med försäljning.

Sävar (Umeå)

Verksamheten är nedlagd vilket innebär att egendomen säljs utan övertagande av rörelse.

Hyresavtal

En eventuell köpare av rörelsen måste själv tillse att teckna nytt hyresavtal med fastighetsägaren.

Filmer

Filmer på vissa produktionslinjer under pågående produktion ligger upplagda i filbiblioteket nedan.

Friskrivning och förbehåll om fri prövningsrätt

Med anledning av att det är ett konkursbo som säljer vill konkursboet påpeka följande. Konkursboet svarar inte för att uppgifterna i någon av de bilagor som bifogats denna annons och som utgör anbudsunderlag är riktiga. Konkursboet kan inte heller garantera riktigheten av de uppgifter som framgår av övriga bilagor till denna annons.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR:

• Årsredovisning 2018
• Preliminär balans- och resultatrapport 2019

Anläggning Grimslöv
• Lager per 2019-12-18
• Anläggningsregister
• Preliminär resultatrapport 2019-01-01 – 2019-12-18
• Ej registrerade fordon - UPPDATERAD 2020-01-09
• Filmklipp 1 och 2 produktionslinje Grimslöv
• Släpvagn SCU085 TILLAGD 2020-01-14

Anläggning Kallinge
• Lager per 2019-12-18
• Anläggningsregister
• Preliminär resultatrapport 2019-01-01 – 2019-12-18
• Ej registrerade fordon
• Teknisk beskrivning av produktionslinjen med bilder TILLAGD 2020-01-14
• Lastbil Caddy AER547 TILLAGD 2020-01-14

Anläggning Umeå
• Anläggningsregister - UPPDATERAD 2020-01-13
• Ej registrerade fordon - UPPDATERAD 2020-01-09
• Inventerad lista UPPDATERAD 2020-01-14
• Bilder anläggningen TILLAGD 2020-01-15