Tillbaka

Förvaltning

När en vindpark eller ett vattenkraftverk är i drift uppstår ofta frågeställningar avseende efterlevnad av tillstånd med dess villkor.
Image
Renewables förvaltning BG

Ibland kan verksamhetsutövaren tvingas ansöka om ändring av tillstånd eller villkor. Tillsynsärenden kan också komma att initieras från kommun/länsstyrelse. MAQS biträder verksamhetsutövaren löpande i frågor som aktualiseras vid förvaltningen samt agerar som ombud vid kontakt med myndighet/domstol. Det är vanligt förekommande att MAQS kunder använder MAQS som bollplank allteftersom olika förvaltningsfrågor uppstår.

I förvaltningsfasen efterfrågas även MAQS tjänster i samband med att elproducenten ska förlänga eller teckna nytt service- och underhållsavtal, ingå samarbetsavtal med övriga elproducenter i närområdet, försäkringsfrågor vid skador på anläggningen och eventuella garantifel som ska åtgärdas av den som levererat anläggningen.