Tillbaka

Förvärv

Det tar många år att utveckla ett projekt som ska generera förnybar energi och det är också förenat med kostnader.
Image
Renewables förvärv BG

När projektet dessutom närmar sig byggnationsfas gäller det att dess ägare har personella resurser, kapital och kompetens att realisera projektet. När projektet väl är driftsatt finns det dessutom ägare som inte vill äga projektet under hela dess livstid. Allt detta medför att det sker en hel del förvärv inom renewables.

MAQS anlitas på regelbunden basis för att biträda såväl säljare som köpare i samband med förvärvsprocesser. Förutom att upprätta och förhandla de avtal som aktualiseras i samband med att projektet ska byta händer, hjälper vi även köpare med att genomföra en legal granskning av projektet som ska överlåtas. Här samarbetar MAQS tätt med tekniska och finansiella rådgivare för att köparen ska få en så bra genomlysning av projektet som möjligt.