Tillbaka

Kommersiell hyresrätt

I princip alla företag som agerar på den svenska marknaden kommer – antingen i egenskap av hyresgäst eller i egenskap av hyresvärd – i kontakt med frågeställningar med avseende på lokalhyra.
Image
Fastigheter hyresrätt BG

Våra specialister har mångårig erfarenhet av att biträda såväl hyresvärdar som hyresgäster i kommersiella hyresfrågor. De hjälper bland annat till med att upprätta och förhandla komplexa hyresavtal, företräda klienter vid såväl hyresnämnd som domstol samt agera som bollplank i samtliga frågor avseende lokalhyra. Våra hyresjurister är också omtyckta föreläsare och håller löpande utbildningar i hyresjuridik både på grundläggande och avancerad nivå.