Tillbaka

Rekonstruktion & konkurs

MAQS specialistgrupp inom rekonstruktion och konkurs biträder bolag med betalningssvårigheter samt kreditgivare, styrelser och finansiella rådgivare i frågor som bland annat rör företagsrekonstruktion, konkurs, betalningssvårigheter, analys av ekonomiska oegentligheter eller personligt betalningsansvar.
Image
Rekonstruktion Konkurs

Specialistgruppen är en av Sveriges största inom området och består av advokater, konkursförvaltare, likvidatorer, ekonomer och handläggare. Samverkan sker, beroende på respektive uppdrag, i stor omfattning med byråns övriga specialistgrupper.

Finansiella problem, ibland orsakat av extraordinära situationer, uppstår någon gång i de flesta verksamheter. Vi hjälper till när våra kunder – eller deras kunder och leverantörer – upplever betalningsproblem, rekonstruerar eller avvecklar verksamheter samt analyserar och förbättrar affärsmodeller utifrån regelefterlevnads- lönsamhets-, kredit- och sakrättsliga aspekter. Med gedigen erfarenhet inom områdena företagsrekonstruktion och konkurs ger vi handfasta råd om vilka åtgärder som ska vidtas.

Vi åtar oss regelbundet uppdrag som företagsrekonstruktörer samt agerar konkursförvaltare och likvidatorer där vi samarbetar med kompletterande branschexpertis på byrån.

Urval av rättsområden

Obeståndsrätt
Bank & finans
Bolagsrätt
Kredit- & säkerhetsrätt

Kontaktpersoner

Mats Romell

Advokat/Partner

Mats Romell

Advokat/Partner

Göteborg

+46 734 17 62 01

Läs mer

Per Olsson

Advokat/Partner

Per Olsson

Advokat/Partner

Malmö

+46 708 32 11 55

Läs mer