Internationellt

Näringslivet blir allt mer globaliserat. Därför är det viktigt att vi har ett brett och kompetent internationellt nätverk. Vi biträder våra kunder med allt från etableringar utomlands, internationella tvister, avtalsskrivningar mellan parter i olika jurisdiktioner eller med råd om hur frågor ska hanteras på olika marknaden utifrån lokal lagstiftning. Vår styrka ligger i vårt breda globala perspektiv i kombination med vår lokala förankring.

Vi är en svensk byrå med stor frihet att bygga internationella nätverk. Vi har goda kontakter med flera byråer i Norden, Europa och Nordamerika, och vi är med i TAGLaw, ett nätverk för advokatbyråer världen över. Därutöver har vi både en German Desk och en French Desk.