Kvalitet

Våra kärnvärden

 • Enkelhet

  Affärsjuridik kan ibland vara snårig. Vår uppgift är att göra den så enkel som möjlig att förstå och använda. Vi drar inte in våra kunder i tekniska resonemang i onödan – vi tillhandahåller lösningar. Vi är uppriktiga vad gäller möjliga tillvägagångssätt och riskerna och möjligheterna som varje alternativ medför. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.

 • Tillgänglighet

  Att vi är lätta att nå via telefon, mail och andra kanaler är en självklarhet. Men tillgänglighet är mer än så. En av våra främsta styrkor ligger i hur vi kommunicerar. Vi går rakt på sak och håller våra kunder uppdaterade. Vi gör det lilla extra för att uppnå bästa möjliga resultat. Och vi arbetar hårt för att nå det mål vi tillsammans har kommit överens om.

 • Nyfikenhet

  Vi är alltid nyfikna. Nyfikna på våra kunder, deras affärer och branscher. Nyfikna på juridiken och hur den utvecklas. Nyfikna på nya arbetsprocesser och nya kommunikationskanaler.

 • Affärsnytta

  Allt vi gör, gör vi för att främja våra kunders affärer. Vi strävar efter att vara en pålitlig, initiativtagande, närvarande rådgivare, för att både kunna erbjuda de tjänster som  efterfrågas idag, men också förutse morgondagens behov.

  För att uppnå den positionen håller vi oss ständigt uppdaterade kring frågor som rör våra kunders verksamheter och är ovanligt intresserade av detaljer kring deras kontext.

 • Snabbrörlighet

  Förutsättningarna i omvärlden förändras hela tiden, och dessutom i ett allt högre tempo. MAQS hjälper sina kunder att förstå, och gå vinnande ur de förändringar som just deras branscher möter.

  Vi är en utvecklingsorienterad byrå, och vet att vi behöver uppdatera våra metoder kontinuerligt och arbeta proaktivt för att på bästa sätt bistå våra kunder med de tjänster som de behöver.

Hållbarhetsarbete

I kvalitetsbegreppet inkluderar vi även vårt hållbarhetsarbete där miljö och CSR är naturliga och viktiga delar. Vi har förmånen att vara samarbetspartner till Faktum, Trygga Barnen och Ung Cancer.

Faktum

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Sedan innebär ett jobb mer än bara deg på fickan. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna pengar – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i annat socialt utanförskap kan börja sälja Faktum.

Faktum finns i bland annat Göteborg, Borås, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Värnamo och Jönköping. Faktums mål är att erbjuda alla i socialt utanförskap i Götaland ett jobb.

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen stöttar barn och unga som växer upp i familjer med missbruks- och beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Trygga Barnen förmedlar professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter för barn och unga, samt informerar och utbildar både barn och vuxna i dessa frågor. Genom att prata om den skam och självanklagelse som många barn till föräldrar medmissbruks- och beroendeproblematik eller psykisk ohälsa upplever, kan negativa konsekvenser senare i livet förebyggas. Att inte ge rätt stöd i tid innebär förutom stort lidande för barnen, även stora samhällskostnader.

MAQS Advokatbyrå är samarbetspartner till Trygga Barnen och bland annat har vi anordnat Trygg Jul. Trygg Jul är ett alternativt julfirande, som är öppet för barn och unga. Där finns möjlighet att pyssla, äta god julmat och träffa tomten.

Ung Cancer

På Ung Cancer arbetar vi för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd, hjälp och vård de behöver. Med unga vuxna cancerdrabbade menar vi personer som är 16-30 år och själva har eller har haft cancer samt personer som är 16-30 år och är anhöriga till någon som har eller har haft cancer.

Ung Cancer grundades hösten 2010 av Julia Mjörnstedt och Hanna Wekell. När Julia var 21 år drabbades hon av tjocktarmscancer och kände då en stor ensamhet. Hon saknade ett forum och en mötesplats där unga vuxna som drabbats av sjukdomen kunde träffas. I frustration över att det inte fanns någon naturlig mötesplats eller enkelt sätt att komma i kontakt med andra i liknande situation föddes idén till Ung Cancer.

Ung Cancer har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå. Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam i det de går igenom och att de alltid ska veta att det finns någonstans de kan vända sig om de behöver hjälp.

Ung Cancer är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Miljödiplomering

Kontoren i Stockholm och Göteborg använder sedan en tid tillbaka ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Genom miljöledningssystemet har MAQS Advokatbyrå utvecklat en miljöpolicy, har utsatta mål och en handlingsplan som implementerats och som regelbundet följs upp och förbättras.

MAQS har en uttalad policy att resor skall ske med beaktande av miljön och att dessa företrädesvis skall ske med tåg.

Samtliga medarbetare har genomgått en grundläggande utbildning i miljökunskap.

MAQS ställer krav på att dess leverantörer skall uppfylla de miljökrav som kan förväntas.

“Vi gör gärna pro bono-uppdrag eftersom det ger oss möjligheten att bidra ideellt samtidigt som det ger oss bredare perspektiv på tillvaron”