Ledning

MAQS Advokatbyrå finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. På varje kontor utser delägarna en styrelse. För den dagliga ledningen av det lokala kontoret har det utsetts en Managing Partner (MP) som även sitter med i den lokala styrelsen, vars huvudsakliga uppgift är kontinuerlig utveckling med fokus på frågor som rör bland annat kvalitet, hållbarhet och personalutveckling.

Stockholm