Ledning

MAQS Advokatbyrå finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. På varje kontor utser delägarna en styrelse. För den dagliga ledningen av det lokala kontoret har det utsetts en Managing Partner (MP) som även sitter med i den lokala styrelsen, vars huvudsakliga uppgift är kontinuerlig utveckling med fokus på frågor som rör bland annat kvalitet, hållbarhet och personalutveckling.

Stockholm

Henrik Fagö

Advokat/Managing Partner
henrik.fago@maqs.com Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 62
Mobil: +46 70 524 45 12

Visa profil

Michael Hylander

Advokat/Styrelseordförande
michael.hylander@maqs.com Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 91
Mobil: +46 70 758 58 37

Visa profil

Mango Kask

Advokat/Styrelseledamot
mango.kask@maqs.com Stockholm
Telefon: +46 8 407 09 36
Mobil: +46 70 633 42 93

Visa profil

Göteborg