Styrelse

MAQS Advokatbyrå finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Delägarna i bolagen utser en styrelse vilken i sin tur utser verkställande direktör eller annan motsvarande relevant funktion. Utöver nämnda funktioner utser styrelse eller vd andra för verksamhetens bedrivande nödvändiga funktioner.

Stockholm