MAQS går i täten för fler kvinnliga delägare

2015-12-10

 

MAQS deltar i projektet ”Level the playing field” som syftar till att öka andelen kvinnliga delägare på de affärsjuridiska advokatbyråerna. I projektet ingår förutom MAQS nio andra affärsjuridiska advokatbyråer. Tillsammans ska byråerna arbeta för ökad jämställdhet i branschen.

Andelen kvinnliga delägare på de affärsjuridiska advokatbyråerna är låg och även om antalet ökar så går det långsamt.”Level the playing field” har initierats av Stockholms Handelskammare i ett samarbete med SWAN (Swedish Women in Arbitration Network). I projektet medverkar tio affärsjuridiska advokatbyråer som träffas för gemensamma workshopar där de ska inspirera och lära av varandra. Till detta arbetar varje byrå enskilt, vilket mynnar ut i en konkret handlingsplan anpassad till varje byrå.

”MAQS är en byrå som ligger jämförelsevis högt i andelen kvinnliga delägare men siffran är ändå för låg och vi arbetar med att komma tillrätta med detta. Att vi nu arbetar ihop i branschen samtidigt som lösningarna blir anpassade till vår egen verksamhet gör att vi kan ta ytterligare steg fram”, säger Clarissa Fröberg, delägare och projektledare för Level the playing field på MAQS.

”I ljuset av att ca 65% av de som tar examen på juristlinjen är kvinnor är frågan viktig för advokatbyråerna. Just lämnar en allt för stor del av kvinnorna byrålivet efter några år.  Vi ska självklart ha en struktur på byrån som gör att vi kan ta hand om alla talanger. Det är inte affärsmässigt att vara passiv i den här frågan”, säger Charlotte Hybinette, managing partner, MAQS Stockholm.

Contact