About

Jessica Svantesson är ansvarig för MAQS branschområde Fastigheter och är särskilt inriktad på fastighetstransaktioner, fastighetsexploateringar och nyttjanderätter. Jessica företräder löpande såväl svenska som internationella fastighetsbolag och fonder samt offentliga aktörer och privata fastighetsägare i olika typer av fastighetsrelaterade transaktioner.

Jessica biträder även löpande företag i frågor avseende fastighetsförvaltning samt upprättande och förhandling av hyresavtal, arrendeavtal och andra typer av nyttjanderättsavtal.

Välkommen att besöka MAQS Fastigheter för att läsa mer.

Expertise

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2007-

Mölndals tingsrätt, tingstjänstgöring, 2005-2007

Forman Rossabi Black, P.A., USA, Paralegal, 2001-2002

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2004

University of North Carolina at Greensboro, BA. in economics, 2001

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2011-

Related news

MAQS Assists MAMA Management in a Real Estate Transaction

MAMA Management entered into an agreement with the listed company Heba for the sale of 123 newly produced...
21.10.11 Read more

MAQS advises in the sale of Floda Möbelhus

MAQS has advised the seller in connection with the sale of the holding company of three real properties at...
20.11.24 Read more

MAQS’ Renewables team assisted one of the co-investors in the acquisition of a share in one of Europe’s largest wind farms

MAQS’ Renewables team has represented a co-investor to Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG in the...
20.06.18 Read more