About

Jörgen är specialiserad mot Rekonstruktion och konkurs samt fastigheter. Genom att ha verkat inom områdena i över 40 år har han utöver sin juridiska kompetens stor insikt i de kommersiella förutsättningar som råder inom respektive områden. Inom fastigheter bistår han regelbundet svenska och internationella företag vid transaktioner samt med särskilt fokus mot markfrågor, fastighetsbildning samt plan- och byggfrågor.

Jörgen har regelbundet under lång tid varit utsedd till konkursförvaltare och ger löpande rådgivning till såväl företag som banker och andra finansiella institutioner när det gäller obestånds- och kreditsäkerhetsrättsliga frågor.

Expertise

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2002-

Magnusson Wahlin Advokatbyrå, delägare, 1998-2002

Wahlin Advokatbyrå, delägare, 1997-1998

Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, delägare, 1990-1997

D:r Philip Lemans Advokatbyrå, delägare, 1981-1990

Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsfiskal, 1979-1981

Alingsås tingsrätt, tingstjänstgöring, 1977-1979

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1976

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1984- 

REKON Sverige

REKON, Konkursförvaltarkollegiet i Göteborg