Back

20.06.29 / News

MAQS har biträtt Trianon vid förvärv av bostadsfastigheter i Malmö

Fastighets Aktiebolaget Trianon förvärvar fyra bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande cirka 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 400 Mkr. Mer information finns på www.trianon.se/nyheter.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson, Lovisa Elardt och Krister Hjelmstedt.

Related news

Contacts