Back

20.11.02 / News

MAQS har biträtt Lohilo Foods i samband med kapitalanskaffning och notering på Nasdaq First North Growth Market

MAQS Advokatbyrå har biträtt Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo”) i samband med att bolagets aktier har tagits upp till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och vid genomförandet av en kraftigt övertecknad riktad emission till allmänheten med sammanlagd teckningslikvid om cirka 30 miljoner kronor. Genom emissionen tillfördes Lohilo ytterligare ca 1 000 aktieägare.

Första dag för handel med Lohilos aktier på First North var den 26 oktober 2020.

Lohilo har anlitat FNCA Sweden AB som bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Lohilo (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. de egna varumärkena LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, NICK’s och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm.

MAQS team bestod huvudsakligen av Eric Ehrencrona, Hanna Friberg och Henrik Nordling.

Related news

Contacts