Back

20.11.24 / News

MAQS rådgivare vid försäljning av Floda Möbelhus

MAQS har biträtt säljaren i samband med avyttringen av tre stycken paketerade fastigheter vid Flodamotet i Lerums kommun till Svenska Hus. Transaktionen innefattade det välkända orange möbelhuset och två intilliggande fastigheter längs E20. Affären slutfördes i november 2020.

"Vi har varit väldigt nöjda med den snabba, trevliga och högst professionella rådgivningen vi fått av MAQS med Jessica Svantesson i spetsen, kommenterade företrädarna för säljarsidan".

 MAQS team bestod av Jessica Svantesson och Jonas Svahn.

Related news

Contacts