Back

21.07.16 / News

MAQS Advokatbyrå har biträtt Pila Pharma AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen gjordes en nyemission av aktier som tillförde bolaget 35 Mkr före emissionskostnader. Första dag för handel var den 15 juli 2021. https://pilapharma.com/pila-pharma-ab-publ-nyemission-blev-fulltecknad-handel-pa-nasdaq-first-north-growth-market-planeras-starta-den-omkring-15-juli-2021/

PILA PHARMA är verksamma inom life-science och utvecklar en ny klass av läkemedel mot typ 2-diabetes.

MAQS team bestod huvudsakligen av Krister Hjelmstedt, Patrik Gustafsson-Sonne, Maria Moberg och Viktor Gustafsson. Därutöver har ett flertal andra medarbetare bidragit med sin expertis i olika delar av projektet.

Related news

Contacts