Back

21.10.04 / News

Layer Group förvärvar Lundquistgruppen

Lundquistgruppen är en ledande aktör inom ytskiktstjänster i Umeå, med ett brett tjänsteutbud, stor kompetens och cirka 50 medarbetare. Bolagen har en tydlig inriktning på hållbarhet och ett systematiskt miljöarbete. Lundquistgruppen verkar över större delen av Norrlandskusten och inlandet.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Layer Group i förvärvet genom advokaterna Lovisa Elardt och Aleksander Källkvist samt biträdande juristen Richard Fiskesund.

Related news

Contacts