Back

22.12.20 / News

MAQS biträdde Liquid Wind vid avyttring av FlagshipONE och i kapitalanskaffning om 15,2 miljoner euro

MAQS har företrätt Liquid Wind i försäljning av vad som kan bli Europas första storskaliga anläggning för förnybar e-metanol, FlagshipONE, till Ørsted. MAQS var även legal rådgivare när Liquid Wind under hösten tog in 15,2 miljoner euro från befintliga och nya investerare i en serie B-finansiering.

Bland investerarna i Liquid Wind fanns de befintliga ägarna Uniper, Alfa Laval, Siemens Energy, Topsoe, Elyse samt den nya investeraren HyCap, en UK-baserad investeringsfond specialiserad på vätgas. Intäkterna kommer att användas för att driva utvecklingen av grönt elektrobränsle, eMethanol, för den marina industrin.

Liquid Wind är ett företag som elektrifierar både svensk och internationell sjöfart genom att producera grönt elektrobränsle. I januari 2022 avyttrade Liquid Wind 45 procent av elektro-metanolprojektet FlagshipONE till det danska energibolaget Ørsted och nu säljer Liquid Wind resterade 55 procent till samma köpare.

FlagshipONE-anläggningen, som kommer att byggas i Örnsköldsvik, förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggningen Hörneborgsverket i Örnsköldsvik.

Ørsted förväntas driftsätta FlagshipONE under 2025.

MAQS team bestod i huvudsak av Mikael Kowal, Cecilia Rossing, Jessica Svantesson, Anna Almroth, Philip Lund och Helena Björling.

- Vi är glada och stolta att få vara Liquid Winds affärsjuridiks partner. Vi har varit med från starten och det är otroligt inspirerande och meningsfullt att arbeta med ett ”power-to-fuel”-bolag som gör skillnad genom att påskynda övergången till koldioxidneutrala bränslen, säger Mikael Kowal, ansvarig för MAQS Advokatbyrås specialistgrupp Renewabels.

Related news

Contacts