Fastighet & Entreprenad: riskhantering i avtal

23.04.05 / Event

Entreprenad och Infrastruktur

Hur hanterar du risk och skadeståndskrav i avtal?

Välkommen till MAQS fysiska event MAQSAD Entreprenad där vi vid två tillfällen per år diskuterar viktiga frågor inom branschen. Temat för denna gång är riskhantering i avtal.

Eventet äger rum i Stockholm den 26 april, kl. 16.00-19.00, och du har möjlighet att anmäla dig till olika spår, beroende på intresseområde. Efter programpunkterna samlas vi för branschmingel och diskussioner med lättare förtäring och dryck.

16.00-17.15 (Du registrerar dig för ett av spåren)

Spår 1: När entreprenadkostnaderna skenar – riskhantering i avtal om fastighetsförvärv och hyra

Spår 2: Skadeståndskrav i entreprenadavtal - vikten av att i rätt tid och på rätt sätt framställa krav  

17.15-19.00

Mingel med lättare förtäring och dryck

ANMÄL DIG HÄR