Back

Special– utredningar & krishantering

Vid misstankar om ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.
Renewables krishantering BG

När en organisation fattat misstanke om eller konstaterat att den blivit utsatt för ekonomisk brottslighet eller andra oegentligheter utreder vi vad som skett, eventuella ansvarsfrågor samt lämnar råd om vilka åtgärder som bör vidtas.

Vi rekommenderar att vi kontaktas snarast efter att en fråga kring eventuella oegentligheter har uppkommit. Om analys görs och en handlingsplan tas fram tidigt minskar ofta den negativa påverkan på organisationen.