EXPERTIS

 

Image
MAQS_FILMSCREEN_049
Image
MAQS_INRED_1.jpg

Rådgivning som utgår ifrån din verklighet

På MAQS drivs vi av att skapa nytta och värde för dig som kund. I grunden innebär detta att vår rådgivning baseras på kunskap och intresse för näringslivet, kombinerat med insikt i de frågor som styr samhällsutvecklingen, exempelvis globalisering, digitalisering och hållbarhetsfrågan i ett större perspektiv. Dessa frågor integreras till en naturlig del både i vårt interna arbete och i rådgivningen till våra kunder.  

 

Historisk kärnaffär

Det är med vår inriktning ovan som grund som MAQS sedan lång tid tillbaka bedriver en framgångsrik affärsjuridik fullserviceverksamhet baserat på högkvalitativ rådgivning inom traditionella kärnområden såsom:

- Tvistlösning

- Företagsöverlåtelser (M&A)

- Upphovsrättsfrågor (IP)

- Skatt

- Konkurrensfrågor

Video file
Image
Bild

Bransch- och specialistfokus

För att du så enkelt som möjligt ska hitta den rådgivning du behöver har vi paketerat vårt affärsjuridiska erbjudande utifrån olika branscher och specialistområden som ligger nära din verklighet och vardag. Genom kunskap om dig som kund och branschen du verkar i, heltäckande juridisk kompetens och god projektledning skapas kvalité och effektivitet i vår rådgivning och med det, ökad affärsnytta.

bransch- och specialistområden