Expertisområden

Arbetsrätt och pensioner

Frågor med arbetsrättslig anknytning är vanliga i arbetsgivarens vardag och har stor påverkan på verksamheten. Området är också detaljstyrt med många tvingande bestämmelser. Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar som snabbt, effektivt och korrekt hanterar frågorna så att de på bästa sätt bidrar till verksamhetens utveckling.

MAQS har omfattande erfarenhet av alla typer av rådgivning som rör arbetssätt. Vanliga uppdrag är:

  • upprättande av alla former av anställningsavtal
  • avtal om anställningens upphörande
  • biträde i samband med förhandlingar med fackliga organisationer

Vi biträder även kunder i samband med:

  • omorganisationer med tillhörande personalnedskärningar
  • förvärv eller försäljning av företag
  • arbetsrättsliga tvister i domstol och skiljeförfarande

Våra jurister har också stor erfarenhet av kollektivavtalsfrågor, t ex förhandling av hängavtal och rena företagsavtal. Till arbetsrättens områden hör också frågor kring pensionsavtal, incitaments- och bonusprogram samt konkurrens- och lojalitetsfrågor.

Kunder
Våra uppdragsgivare finns inom en rad olika branscher och förutom att vi biträder företag i privat sektor är vi en av landets mest erfarna rådgivare för den offentliga sektorn.

“They put a lot of effort into our case. The team was very helpful, engaged and reached a good conclusion.”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information