Expertisområden

Arbetsrätt

Som arbetsgivare hanterar du ofta frågor med arbetsrättslig anknytning som har stor påverkan på verksamheten. Det är ett detaljstyrt område med många tvingande bestämmelser. Hos oss får du hjälp att hitta lösningar för att snabbt, effektivt och korrekt hantera frågorna så att de på bästa sätt bidrar till verksamhetens utveckling.

Det här kan vi hjälpa dig med

MAQS har omfattande erfarenhet av alla typer av rådgivning som rör arbetsrätt. Vanliga uppdrag är:

  • upprättande av alla former av anställningsavtal
  • avtal om anställningens upphörande
  • biträde i samband med förhandlingar med fackliga organisationer.

Som kund hos oss kan du också få hjälp i samband med:

  • omorganisationer med tillhörande personalnedskärningar
  • förvärv eller försäljning av företag
  • arbetsrättsliga tvister i domstol och skiljeförfarande.

Vår kompetens och erfarenhet

Till oss är du välkommen oavsett vilken bransch du finns i. Våra uppdragsgivare är verksamma inom en rad olika branscher och förutom att vi biträder företag i privat sektor är vi en av landets mest erfarna rådgivare för den offentliga sektorn.

Våra jurister har också stor erfarenhet av kollektivavtalsfrågor, t.ex. förhandling av hängavtal och rena företagsavtal. Till arbetsrättens områden hör också frågor kring pensionsavtal, incitaments- och bonusprogram samt konkurrens- och lojalitetsfrågor.

 

“They put a lot of effort into our case. The team was very helpful, engaged and reached a good conclusion.”

Chambers and Partners, EMEA 2017