Expertisområden

Bank och finansiering

MAQS är specialister på och hanterar alla slags ärenden inom finansiering och finansiella tjänster på finans- och kapitalmarknaderna.

Genom att förena erfarenhet och spetskompetens inom området är vi en pålitlig och pragmatisk rådgivare som alltid ser till att ärenden och transaktioner på ett smidigt och effektivt sätt når det överenskomna slutmålet.

MAQS biträder regelbundet noterade och onoterade, finansiella institutioner, fonder, industribolag, fastighetsbolag, riskkapitalbolag, flygbolag och rederier samt andra aktörer i finansiella ärenden och transaktioner inom bland annat:

 • kapitalinvesteringar
 • obligationslån
 • vinstandelslån
 • förvärvsfinansiering
 • tillgångsfinansiering
 • flyg-, fartygs- och transportfinansiering
 • fastighetsfinansiering
 • strukturerad finansiering
 • generell utlåning/rörelsefinansiering
 • projekt- och exportfinansiering
 • garanti- och säkerhetsarrangemang
 • treasury- och derivatjuridik
 • factoring och andra fakturafinansieringsprogram
 • finansiella rekonstruktioner
 • tillsyns- och regulatoriska frågor

Våra uppdrag är ofta gränsöverskridande och involverar flera jurisdiktioner. Tillsammans med utvalda advokatbyråer i Europa och USA har vi etablerat gemensamma principer för transaktioner med internationellt inslag för att åstadkomma ett effektivt samarbete och kunna ta gemensamma uppdrag.

“Everything was handled perfectly”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information