Expertisområden

Bank och finansiering

Hos MAQS kan ni få hjälp med alla slags ärenden inom finansiering och finansiella tjänster på finans- och kapitalmarknaderna. Vi är specialister med lång erfarenhet på området. Våra kunder är noterade och onoterade finansiella institutioner, fonder, industribolag, fastighetsbolag, riskkapitalbolag, flygbolag och rederier samt andra aktörer.

Hos oss får ni en pålitlig och pragmatisk rådgivare som alltid hjälper er att nå det överenskomna slutmålet på ett smidigt och effektivt sätt.

Det här kan vi hjälpa er med

Vi hjälper er i finansiella ärenden och transaktioner inom bland annat:

 • kapitalinvesteringar
 • obligationslån
 • vinstandelslån
 • förvärvsfinansiering
 • tillgångsfinansiering
 • flyg-, fartygs- och transportfinansiering
 • fastighetsfinansiering
 • strukturerad finansiering
 • generell utlåning/rörelsefinansiering
 • projekt- och exportfinansiering
 • garanti- och säkerhetsarrangemang
 • treasury- och derivatjuridik
 • factoring och andra fakturafinansieringsprogram
 • finansiella rekonstruktioner
 • tillsynsfrågor och regulatoriska frågor.

Vårt kontaktnät

Vi vet att ni som verkar i den här branschen ofta behöver hjälp i frågor som är gränsöverskridande och involverar flera jurisdiktioner. Därför har vi ett omfattande kontaktnät. Tillsammans med utvalda advokatbyråer i Europa och USA har vi etablerat gemensamma principer för transaktioner med internationellt inslag för att kunna samarbeta kring era behov så effektivt som möjligt.

“Everything was handled perfectly”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information