Expertisområden

Bolagsrätt (Corporate)

Det spelar ingen roll om ni är ett entreprenörsdrivet företag eller en internationell koncern – hos oss får ni experthjälp. Många av våra uppdrag bygger på långvarigt samarbete i allt från större projekt till löpande rådgivning; det är era behov som styr.

Det här kan vi hjälpa er med

MAQS bolagsrättsgrupp erbjuder juridisk expertis till alla typer och kategorier av juridiska personer. Ni kan vända er till oss oavsett vilken fas ert bolag befinner sig i – från dess bildande och expansion till eventuell upplösning. Vi hjälper er genom ägarförändringar, fusioner, omstruktureringar, ombildning från privat till publikt aktiebolag med mera.

Hos oss kan ni få hjälp med bland annat:

  • kapitalanskaffning genom emissioner
  • upprättande av aktieägaravtal
  • framtagande av incitamentsprogram
  • hantering av registreringsärenden hos Bolagsverket
  • styrelseuppdrag
  • biträde/sekreterare/ordförande vid bolagsstämmor
  • frågor relaterade till bolagsstyrning.