Expertisområden

Bolagsrätt (Corporate)

MAQS bolagsrättsgrupp erbjuder juridisk expertis till alla typer och kategorier av juridiska personer samt inom ett bolags alla faser – från dess bildande och expansion till eventuell upplösning. Sådana faser inkluderar ägarförändringar, fusioner, omstruktureringar, ombildning från privat till publikt aktiebolag med mera.

Vår rådgivning inkluderar:

  • kapitalanskaffning genom emissioner
  • upprättande av aktieägaravtal
  • framtagande av incitamentsprogram
  • hantering av registreringsärenden hos Bolagsverket
  • styrelseuppdrag
  • biträde/sekreterare/ordförande vid bolagsstämmor
  • frågor relaterade till bolagsstyrning

Erfarenhet
Våra kunder består av allt från entreprenörsdrivna företag till internationella koncerner. Många av våra uppdrag bygger på långvarigt samarbete där vi agerar rådgivare i allt från större projekt till löpande rådgivning.

Kontakta oss gärna för mer information