Expertisområden

Dataskydd (GDPR)

En effekt av digitaliseringen är den stora mängden data som plötsligt finns tillgänglig i digitala format. Hanteringen av data som rör enskilda personer är i vår digitala verklighet en viktig integritetskyddsfråga och lagstiftarna försöker hålla takt med utvecklingen. Den 25 maj 2018 kommer nya regler för personuppgiftshantering inom hela EU när Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas. Reglerna kommer att stärka skyddet för den personliga integriteten, ge företag fler skyldigheter och individer fler rättigheter. Reglerna innebär dessutom strängare påföljder för den som bryter mot reglerna. Företag och organisationer behöver göra en omfattande insats för att hantera kraven enligt regelverket i den egna verksamheten, såsom att kartlägga sina behandling av personuppgifter och ta fram dokument, rutiner och verktyg som reglerna kräver.

Det här kan vi hjälpa er med

MAQS team av experter inom dataskydd kan hjälpa er med att hantera de utmaningar som er verksamhet står inför när det gäller uppfyllelse av kraven i Dataskyddsförordningen. Vi vet att olika verksamheters behov ser olika ut. Olikheterna beror bl.a. på bransch och omfattningen av personuppgifter i verksamheten men också verksamhetens storlek och vana att sedan tidigare arbeta med personuppgiftsfrågor. Några exempel på saker vi kan hjälpa till med är:

  • Kartläggning av personuppgiftsbehandling i verksamheten
  • Analys och rådgivning om tillåtna behandlingar
  • Korrekt behandling av anställdas personuppgifter, såsom testresultat, bilder, positioneringsuppgifter m.m.
  • Framtagande av dokumentation och rutiner, såsom informationstexter, samtyckestexter, biträdesavtal, praktiska handböcker m.m.

Vår kompetens och erfarenhet

Vårt team av GDPR-experter har en imponerande erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor från ett stort antal branscher och verksamheter. Vi satsar stort på området och arbetar medvetet med att hela tiden förstärka våra kompetenser inom alltifrån teknik och säkerhet till de senaste trenderna inom profilering. Frågor om dataskydd tar oss in i djupet av våra kunders verksamheter och processer. Att få arbeta med den typen av frågor tycker vi är väldigt roligt, men det ställer också höga krav på oss som rådgivare. Vi är därför extra glada över att kunna erbjuda våra kunder ett helt team av experter som med gemensamma insatser och stort engagemang dagligen levererar konkret hjälp till så många företag.