Expertisområden

Digital Business

Digital teknik och digitalisering genomsyrar idag allas vår vardag. Alla företag och branscher berörs av den ökade digitaliseringen, som ofta innebär helt nya sätt att hantera affärsverksamhet och affärsutveckling. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, men också stora utmaningar.

Det här kan vi hjälpa er med

MAQS team av experter inom digital business kan hjälpa er att hantera de utmaningar som ni ställs inför i samband med användningen av ny teknik och digitala processer i er verksamhet. Det spelar ingen roll om ni är ett entreprenörsdrivet företag eller en internationell koncern – hos oss får ni experthjälp. Vi är måna om att förstå de utmaningar som företag och personer dagligen ställs inför i den digitala världen.  Vi vill arbeta nära och förstå våra kunders verksamhet för att kunna bidra med användbar och effektiv rådgivning och erbjuder därför samarbeten i olika former – era behov styr hur vi lägger upp samarbetet.

Vårt team hanterar också mer traditionella digitaliseringsfrågor såsom IT-stöd i interna processer i form av affärssystem samt olika typer av teknikrelaterade avtal som licens- samarbets- och utvecklingsavtal.

Vår kompetens och erfarenhet

Vi hjälper dig oavsett vilken bransch du finns i. Vi har en gedigen erfarenhet av arbete med digitalisering inom ett stort antal branscher och verksamheter. MAQS satsar stort på området och vi arbetar hela tiden med att förstärka våra kompetenser inom legala och tekniska frågor knutna till digitalisering.

För att kunna erbjuda bransch- och företagsnära tjänster har vi inom gruppen stor erfarenhet inte bara av arbete på advokatbyrå utan även som bolagsjurister inom olika sektorer. Vi har även ett omfattande samarbete med andra kompletterande specialistkompetenser för att kunna ha ett komplett erbjudande inom digitalisering.

Kontakta oss gärna för mer information

Linn Samuelsson

Partner/Head of Digital Business/Styrelseledamot
linn.samuelsson@maqs.com Mobil: +46 768 66 15 08

Visa profil