Expertisområden

Energi och naturtillgångar

På MAQS vet vi att frågor som rör naturtillgångar och energi är viktiga för allt fler aktörer i näringslivet. Våra kunder är såväl privata som offentliga organ inom energisektorn.  Specialisterna i vår energigrupp har stor kompetens och erfarenhet av olika uppdrag inom energisektorn och vi kan hjälpa er i samband med bland annat:

  • företagsöverlåtelser
  • handel med energi
  • uppförande av kraftproduktionsanläggningar
  • projektfinansiering
  • tillståndsfrågor

Renewables

Arbetar ert företag med förnybar energi? Vår avdelning Renewables riktar sig till just er och har vuxit fram sammanlänkat med energirätten. Vi har bland annat erfarenhet av att biträda kunder i samband med etablering av och samarbeten avseende förnybar energi, exempelvis solkrafts- och vindkraftsbranschen, energilagring samt biogas- och biodieselanläggningar.