Expertisområden

Entreprenadrätt

MAQS har hög kompetens och branschkännedom inom entreprenadrättens alla områden och flera av gruppens medlemmar har lång erfarenhet inom området. Juristerna inom entreprenadgruppen är därför väl förtrogna med att biträda alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar med stort fokus på att förebygga och lösa våra klienters problem. Det innebär att vi alltid strävar efter att finna praktiska och genomförbara lösningar.

Vi har stor erfarenhet av både mindre och större entreprenader, exempelvis stat och kommun, och vi företräder våra kunders intressen i entreprenadernas samtliga faser innefattande:

  • upphandling
  • avtalsförhandlingar
  • projektavstämning
  • ansvarsfrågor
  • tvister

Erfarenhet
Flera av entreprenadgruppens jurister har specialistkompetens gällande tvistlösning inom skiljeförfarande och domstol. Dessa uppdrag omfattar alla typer av tvister under AB, ABT, ABK och FIDIC samt när det gäller entreprenadförsäkring. Några av juristerna har lång erfarenhet även som skiljedomare i entreprenadtvister. Därför har vi också möjlighet att tidigt identifiera uppkomsten av en potentiell tvist och kan hjälpa till att undvika den.

Bland våra kunder inom entreprenadområdet återfinns beställare, entreprenörer, tekniska konsulter och byggledare.

Kontakta oss gärna för mer information