Expertisområden

Entreprenadrätt

MAQS har hög kompetens och branschkännedom inom entreprenadrättens alla områden och flera av våra medarbetare har lång erfarenhet inom området. Våra jurister i entreprenadgruppen kan därför hjälpa er oavsett vilka ni är inom bygg- och anläggningsbranschen. Vad ni än behöver hjälp med, är vårt fokus alltid att förebygga och lösa era problem. Vi strävar efter att finna praktiska och genomförbara lösningar.

Det här kan vi hjälpa er med

Bland våra kunder inom entreprenadområdet finns beställare, entreprenörer, tekniska konsulter och byggledare. Vi har stor erfarenhet av både mindre och större entreprenader, exempelvis stat och kommun, och vi kan företräda era intressen i entreprenadernas samtliga faser, med

  • upphandling
  • avtalsförhandlingar
  • projektavstämning
  • ansvarsfrågor
  • tvister.

Vår kompetens och erfarenhet

Behöver ni hjälp med tvistlösning inom skiljeförfarande och domstol? Flera av våra jurister i entreprenadgruppen har specialistkompetens på området. Vänd er gärna till oss med uppdrag som omfattar alla typer av tvister under AB, ABT, ABK och FIDIC samt när det gäller entreprenadförsäkring. Några av juristerna har lång erfarenhet även som skiljedomare i entreprenadtvister. Därför har vi också möjlighet att tidigt identifiera uppkomsten av en potentiell tvist och kan hjälpa till att undvika den.

 

Kontakta oss gärna för mer information