Expertisområden

Fastighetsrätt

Sedan flera år är MAQS positionerad som en av de ledande advokatbyråerna inom fastighetsjuridik. Denna position har befästs ytterligare genom att MAQS löpande företräder ledande fastighetsaktörer i samband med bland annat transaktioner, både vid förvärv och vid finansieringar, och ofta i kombination.

Våra fastighetsjurister vägleder våra kunder i fastighetsbranschen inom allt från daglig rådgivning i löpande ärenden till handläggning i komplexa fastighetsprojekt. Detta innefattar all juridik som berör:

• ägande och nyttjande av fastigheter; såsom hyres- och övriga nyttjanderätten

• fastighetsbildning och markexploatering

• fastighetsöverlåtelser

I vår fastighetsgrupp ingår även specialister på frågor om entreprenad- och miljörätt.

Erfarenhet

Vi biträder ett antal av de större aktörerna på fastighetsmarknaden, såväl kommunala som privata fastighetsbolag och ligger i framkant när det gäller rådgivning i avancerade fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor. Vi har varit rådgivare i några av de största fastighetsaffärerna som genomförts i Sverige.

“The firm has a really good reputation, it is one of the top firms in Sweden.”

Chambers and Partners, EMEA 2016

Kontakta oss gärna för mer information