Expertisområden

Fastighetsrätt

Är ni verksamma inom fastighetsbranschen och i behov av juridisk rådgivning och hjälp? MAQS förstår era behov – oavsett om det gäller dagliga, löpande ärenden eller komplexa fastighetsprojekt. Sedan flera år är vi en av de ledande advokatbyråerna inom fastighetsjuridik. Vi företräder löpande ledande fastighetsaktörer i samband med bland annat transaktioner, både vid förvärv och vid finansieringar, och ofta i kombination. I vår fastighetsgrupp ingår även specialister på frågor om entreprenad- och miljörätt.

Det här kan vi hjälpa er med

  • ägande och nyttjande av fastigheter såsom hyresrätter och övriga nyttjanderätter
  • fastighetsbildning och markexploatering
  • fastighetsöverlåtelser.

Vår kompetens och erfarenhet

Vi biträder ett antal av de större aktörerna på fastighetsmarknaden, såväl kommunala som privata fastighetsbolag, och ligger i framkant när det gäller rådgivning i avancerade fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor. Vi har varit rådgivare i några av de största fastighetsaffärerna som genomförts i Sverige.

 

“The department is easy to work with and delivers good-quality work with short turnaround times”

Chambers and Partners, EMEA 2017