Expertisområden

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin är en starkt drivande kraft inom svenskt och internationellt näringsliv, och branschen är under ständig utveckling. Aktörerna strävar mot ökad effektivisering och lägre produktionskostnader med bibehållen säkerhet och med ett ökat fokus på miljön och alternativa drivmedel. Denna utveckling ställer hela tiden nya krav på villkoren för aktörernas samarbeten.

Under årtionden har MAQS varit en integrerad rådgivare i förhållandet mellan fordonstillverkare och underleverantörer. Vi biträder löpande med att upprätta, granska och förhandla avtal för såväl biltillverkare som underleverantörer till bilindustrin. Vi företräder såväl köpar- som säljarsidan vid produkt och tjänstefrågor kopplade till branschen.

Kunskap
Genom att företräda flertalet av de globala marknadsaktörerna har MAQS en branschledande erfarenhet av att planera och genomföra strukturer för återförsäljarnät och eftermarknaden för service- och reservdelshantering. Vidare säkerställer vi att strukturerna följer komplexa EU-rättsliga och konkurrensrättsliga regelverk. Vi biträder vid utvecklingssamarbeten inom branschen genom att hjälpa till vid etablering av joint venture bolag eller förhandla enskilda samarbetsavtal där IP frågor är en avgörande komponent. MAQS biträder även klienter vid försäljning av fordonsprodukter via e-handel.

Kontakta oss gärna för mer info