Expertisområden

Fordonsindustrin

På MAQS vet vi att ni som verkar inom fordonsindustrin är en starkt drivande kraft inom svenskt och internationellt näringsliv, och att branschen är under ständig utveckling. Vi vet också att ni strävar mot ökad effektivisering och lägre produktionskostnader med bibehållen säkerhet och med ett ökat fokus på miljön och alternativa drivmedel. Denna utveckling ställer hela tiden nya krav på villkoren för aktörernas samarbeten.

Det här kan vi hjälpa er med

Vi biträder löpande er som fordonstillverkare eller underleverantörer med att upprätta, granska och förhandla avtal. Hos oss får ni en partner med lång erfarenhet av att företräda såväl köpar- som säljarsidan vid produkt och tjänstefrågor kopplade till branschen.

Vår kompetens och erfarenhet

Om ni ska etablera joint venture-bolag eller förhandla enskilda samarbetsavtal där IP-frågor är en avgörande komponent, har ni en erfaren och kunnig partner i MAQS. Vi har företrätt många globala marknadsaktörer och har därför branschledande erfarenhet av att planera och genomföra strukturer för återförsäljarnät och eftermarknaden för service- och reservdelshantering. Vi hjälper er också att se till att strukturerna följer komplexa EU-rättsliga och konkurrensrättsliga regelverk. Vi kan också hjälpa er som säljer fordonsprodukter via e-handel.

Kontakta oss gärna för mer info