Expertisområden

Försäkring

Försäkringsbranschen innehåller många komplexa aspekter under ständig utveckling, särskilt med tanke på EU:s mål om en allt högre grad av harmonisering. Hos MAQS får du som kund tillgång till en samarbetspartner och rådgivare med ett brinnande intresse för försäkringsmarknaden och en oöverträffad erfarenhet från samtliga försäkringsgrenar.

MAQS försäkringsgrupp besitter högsta kompetens med personer som bland annat har mångårig erfarenhet från Finansinspektionen och försäkringsbolag. Inom området för försäkringsjuridik behandlar vi bland annat frågor gällande:

  • regelefterlevnad
  • tillståndsfrågor
  • bolags-/verksamhetsöverlåtelser
  • villkorsutformning-/tolkning
  • tvistelösning
  • skadereglering
  • riskhantering

Erfarenhet
Kombinationen av jurister med bakgrund inom försäkringsbranschen, näringslivet, domstol och advokatverksamhet, har gjort att i stort sett samtliga större försäkringsbolag, svenska och internationella, har valt MAQS som sin självklara samarbetspartner och rådgivare. Vi företräder även andra företag som behöver rådgivning inom exempelvis tvister eller riskhantering.

Kontakta oss gärna för mer information