Expertisområden

Försäkring

Hos MAQS får ni som är verksamma i försäkringsbranschen en samarbetspartner och rådgivare med ett brinnande intresse för försäkringsmarknaden och en oöverträffad erfarenhet från samtliga försäkringsgrenar. Vi vet att branschen är komplex och att den är i ständig utveckling, särskilt med tanke på EU:s mål om en allt högre grad av harmonisering.

Det här kan vi hjälpa er med

När ni vänder er till MAQS försäkringsgrupp får ni hjälp av jurister som bland annat har mångårig erfarenhet från Finansinspektionen och försäkringsbolag. Inom området för försäkringsjuridik kan vi bland annat hjälpa er med

  • regelefterlevnad
  • tillståndsfrågor
  • bolags-/verksamhetsöverlåtelser
  • villkorsutformning-/tolkning
  • tvistelösning
  • skadereglering
  • riskhantering.

Vår kompetens och erfarenhet

Ni är välkomna att vända er till oss, vilka ni än är. Kombinationen av jurister med bakgrund inom försäkringsbranschen, näringslivet, domstol och advokatverksamhet, har gjort att i stort sett samtliga större försäkringsbolag har valt MAQS som sin självklara samarbetspartner och rådgivare. Vi företräder även andra företag som behöver rådgivning inom exempelvis tvister eller riskhantering.