Expertisområden

Franchising

Flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, har en särskild lagstiftning kring franchising som reglerar vilken typ av information en franchisegivare är skyldig att lämna ut till en franchisetagare innan avtal skrivs under. MAQS är en av de advokatbyråer som har arbetat längst med franchising, och flera av våra jurister har deltagit i denna och andra lagstiftningsprocesser

För företag som vill expandera är franchising en bra samarbetsform bland annat för att minska de ekonomiska riskerna som en expansion kan medföra. Franchising kan även vara ett komplement för ett företag som redan har ett bra distributionssystem. Genom ett väl avvägt franchiseavtal får parterna ett dokument, som genom att tillvarata både franchisegivarens och franchisetagarens intressen kan fungera som vägledning under den långa period som en franchiserelation ofta varar.

Kunskap
MAQS har stor erfarenhet av att bygga, anpassa och förbättra franchisesystem. Vi kan biträda med råd såväl i alla juridiska frågor som kan uppstå i samband med franchising, som med den kreativa processen att utforma affärsmodellen, inklusive deltagande i utveckling av verksamhetsmanualer.

Vi arbetar regelbundet med både nationella och internationella franchisesystem, med olika stora franchisesystem och med alla typer av franchiseupplägg, t.ex. masterfranchising. Våra kunder finns inom detaljhandeln och tjänstesektorn i en rad olika branscher.

Kontakta oss gärna för mer information