Expertisområden

Franchising

Funderar ni på att expandera? Då är franchising en bra samarbetsform, bland annat för att minska de ekonomiska riskerna. Franchising kan även vara ett komplement om ni redan har ett bra distributionssystem. Genom ett väl avvägt franchiseavtal får både ni och den andra parten ett dokument, som genom att tillvarata både franchisegivarens och franchisetagarens intressen kan fungera som vägledning under den långa period som en franchiserelation ofta varar.

MAQS är en av de advokatbyråer som har arbetat längst med franchising, och flera av våra jurister har deltagit i denna och andra lagstiftningsprocesser. Flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, har en särskild lagstiftning kring franchising som reglerar vilken typ av information en franchisegivare är skyldig att lämna ut till en franchisetagare innan avtal skrivs under.

Det här kan vi hjälpa er med

Hos oss kan ni få råd såväl i alla juridiska frågor som kan uppstå i samband med franchising, som med den kreativa processen att utforma affärsmodellen, inklusive deltagande i utveckling av verksamhetsmanualer.

Det spelar ingen roll vilka ni är, eller hur stor verksamhet ni har. Vi arbetar regelbundet med både nationella och internationella franchisesystem, med olika stora franchisesystem och med alla typer av franchiseupplägg, t.ex. masterfranchising. Våra kunder finns inom detaljhandeln och tjänstesektorn i en rad olika branscher.

Kontakta oss gärna för mer information