Expertisområden

German Desk

Medlemmarna i MAQS German Desk har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med anknytning till Tyskland. Gruppens kunder finns såväl i det tyska som i det svenska näringslivet. Gruppens medlemmar är utbildade i såväl Sverige som Tyskland och har arbetat i båda länderna och är därför väl förankrade i både det tyska och det svenska företagsklimatet. MAQS German Desk är väl förtrogen med olikheterna mellan de tyska och svenska företagskulturerna. MAQS German Desk består av svenska och tyska advokater.

MAQS German Desk hanterar bland annat nyetableringar av tyska företag i Sverige och gränsöverskridande företagsförvärv mellan Sverige och Tyskland. MAQS German Desk biträder löpande sina tyska-svenska kunder i deras respektive verksamhet. Kunder biträdes även i tvistemål vid allmän domstol och i skiljeförfaranden.

MAQS Advokatbyrå är en fullservicebyrå som tillhandahåller juridisk rådgivning i alla inom affärsvärlden relevanta rättsområden.

Välkommen!

 

Die Mitglieder des MAQS German Desk haben langjährige Erfahrung in der wirtschaftsrechtlichen Beratung deutscher und schwedischer Mandanten. Die Mitglieder des German Desk sind in Deutschland und in Schweden ausgebildet, und sind in beiden Ländern als Rechtsanwalt bzw. Jurist tätig gewesen. Sie sind daher mit dem Wirtschaftsleben in Schweden und in Deutschland wohlbekannt. MAQS German Desk ist insbesondere mit den bestehenden Unterschieden in der Wirtschaftskultur beider Länder vertraut. MAQS German Desk vereint die fundierten Erfahrungen deutscher und schwedischer Anwälte.

MAQS German Desk berät unter anderem bei Unternehmensgründungen in Schweden und bei grenzüberschreitenden Unternehmenskäufen zwischen Deutschland und Schweden und betreut deutsch-schwedische Mandanten in ihren fortlaufenden Geschäften. Das MAQS German Desk vertritt ihre Mandanten auch in Gerichtsverfahren und Schiedsverfahren.

MAQS Advokatbyrå ist eine Full-Service Anwaltssozietät und bietet Rechtsberatung in allen bedeutenden Bereichen des Wirtschaftsrechts an.

Willkommen!

Kontakta oss gärna för mer information