Expertisområden

Handel

MAQS har arbetat med handelsrelaterade frågor under många år och har stor erfarenhet av alla typer av juridiska frågor knutna till branschen. Hos oss får ni specialiserad rådgivning inom franchising, agent- och distributionsrätt i de flesta europeiska länder, rådgivning vid val av distributionssystem samt etablering på utlandsmarknader.

Det här kan vi hjälpa er med

Globalisering och nya former för logistik och marknadsföring ställer juridiska frågor och kunskaper om flera länders lagstiftning behövs. Vi kan hjälpa er med alla juridiska aspekter såsom:

 • utlandsetableringar
 • val av distributionskanaler
 • produktion och inköp av varor
 • import och export
 • val av transportformer
 • konkurrenslagstiftning
 • arbetsrätt
 • varumärkesrätt
 • skatterätt
 • miljörätt
 • internationell privaträtt.

För er som säljer till slutkund har vi specialistkompetens bl.a. inom produktsäkerhet, marknadsrätt och konsumentskydd.

 

Kontakta oss gärna för mer information