Expertisområden

Handel

Handels- och tjänstesektorn utvecklas i snabb takt i den allt mer globaliserade ekonomin. Produktion av varor sker ofta i ett annat land än där varorna säljs. Ny teknik innebär nya möjligheter och ökad konkurrens vilket ger behov av bättre effektivitet och tjänster. Samtidigt ökar kundernas krav på mode, varumärken, kvalitet och bra service till rimliga priser.

MAQS har arbetat med handelsrelaterade frågor under många år och har stor erfarenhet av alla typer av juridiska frågor knutna till branschen. Globalisering och nya former för logistik och marknadsföring ställer juridiska frågor och kunskaper om flera länders lagstiftning behövs. Vår expertis täcker alla juridiska aspekter såsom:

 • utlandsetableringar
 • val av distributionskanaler
 • produktion och inköp av varor
 • import och export
 • val av transportformer
 • konkurrenslagstiftning
 • arbetsrätt
 • varumärkesrätt
 • skatterätt
 • miljörätt
 • internationell privaträtt

I fråga om försäljning till slutkund har vi specialistkompetens bl.a. inom produktsäkerhet, marknadsrätt och konsumentskydd. Vi erbjuder även specialiserad rådgivning inom franchising, agent- och distributionsrätt i de flesta europeiska länder, rådgivning vid val av distributionssystem, samt etablering på utlandsmarknader.

Kontakta oss gärna för mer information