Expertisområden

Immaterial- och marknadsrätt

Immaterialrättigheter är för många företag de mest värdefulla tillgångarna företaget har. Det är viktigt att ha rätt skydd för sina immateriella rättigheter, rätt typ av skydd, rätt omfattning på skyddet och rätt geografisk täckning. En annan viktig fråga är regleringen av vem som har rätten till immaterialrättigheter i olika typer av samarbeten. Företag och myndigheter är skyldiga att följa de marknadsföringsregler som finns, något som inte alltid är lätt att göra.

Vi har omfattande erfarenhet inom samtliga områden av immaterial- och marknadsrätt. Vi hjälper till med alla former av skyddande, kommersialisering och försvar varumärken, firmor och domännamn, patent, mönster och upphovsrätt. Näraliggande områden som vi arbetar med är tryck- och yttrandefrihet, medierätt, personuppgiftslagen och lagen om företagshemligheter. Vi granskar marknadsföringskampanjer, allt ifrån annonser i tryckt eller elektronisk form till direktmarknadsföring. Vi är väl insatta i de regler som gäller för marknadsföring av produkter som lotterier, läkemedel, alkohol och tobak.

Erfarenhet
Våra kunder är allt från små företag i uppstartsskede till stora nationella och internationella koncerner, kommunala och statliga företag och myndigheter. Exempel på områden där våra kunder verkar är e-handel, hård- och mjukvara, läkemedel, livsmedel, media och underhållning, mode, hygien och kosmetik, möbler och design.

“The team is extremely professional, always available, very friendly and always delivers as promised”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information