Expertisområden

Immaterial- och marknadsrätt

På MAQS vet vi att immaterialrättigheter många gånger är de mest värdefulla tillgångarna ett företag har. Som kund hos oss får ni rätt skydd för immateriella rättigheter, rätt typ av skydd, rätt omfattning på skyddet och rätt geografisk täckning. Ni kan också få råd, stöd och löpande hjälp i att reglera rätt till immaterialrättigheter i olika typer av samarbeten. Företag och myndigheter är skyldiga att följa de marknadsföringsregler som finns, de är många och komplicerade och därför inte alltid lätta att följa.

Det här kan vi hjälpa er med

Ni är välkomna att vända er till oss för hjälp på samtliga områden av immaterial- och marknadsrätt. Vi hjälper er med alla former av skydd, kommersialisering och försvar av varumärken, firmor och domännamn, patent, mönster och upphovsrätt. Vi har djup och bred kunskap om kommersialisering av immateriella rättigheter och erbjuder kreativa och pragmatiska lösningar anpassade till bransch. När en tvist om en immateriell rättighet eller marknadsrätt behöver gå till domstol är vår specialkompetens inom tvister om immateriella rättigheter och marknadsrätt av stort värde för många av de företag vi hjälper. Närliggande områden som vi kan hjälpa er med är tryck- och yttrandefrihet, medierätt, integritetsfrågor och lagen om företagshemligheter. Vi granskar förslag till marknadsföringskampanjer, allt ifrån annonser i tryckt eller elektronisk form till direktmarknadsföring. Vi är väl insatta i de regler som gäller för marknadsföring av produkter som lotterier, läkemedel, alkohol och tobak och hjälper er gärna med den typen av frågor också.

Vår kompetens och erfarenhet

Våra kunder är allt från små företag i uppstartsskede till stora nationella och internationella koncerner, kommunala och statliga företag och myndigheter. Exempel på områden där våra kunder verkar är e-handel, hård- och mjukvara, läkemedel, livsmedel, media och underhållning, mode, hygien och kosmetik, möbler och design. Välkomna att vända er till oss!

“The team is extremely professional, always available, very friendly and always delivers as promised”

Chambers and Partners, EMEA 2017