Expertisområden

IT, teknik och telekom

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det påverkar alla; både företag och aktörer verksamma i teknikintensiva branscher och företag i andra branscher men med ett beroende av IT- och teknikstöd.

MAQS har bred kompetens inom IT-rätt och en vana att, tillsammans med kunden, arbeta proaktivt för att identifiera potentiella risker och incidenter. Vi hjälper kunder med att hitta kreativa lösningar och modeller för att illustrera teknik i avtalstext.

Våra jurister har praktisk erfarenhet av bland annat:

  • licensavtal
  • samarbetsavtal
  • outsourcingavtal
  • complicancefrågor och e-handel

Vi bistår våra kunder med skräddarsydda lösningar för att anpassa avtal till kundens IT-system och verksamhet. Vi förstår kundens behov av att säkra högkvalitativa IT-tjänster och vikten av ett långsiktigt samarbete mellan kunden och kundens motpart.

MAQS bistår såväl nationella som internationella kunder med rådgivning och avtalsskrivning. Ett samarbete med MAQS ger en tillgänglig och lyhörd samarbetspartner med fokus på att ge kunden ökad kontroll över de tjänster som levereras. MAQS bistår kunder i allt från större projekt till löpande rådgivning.

Telekom
Telekom är ett område som är omgärdat av komplexa regelverk. Även här är utvecklingen snabb och tillämpningen av lagar och regler är inte alltid självklar. Komplexiteten ställer höga krav på marknadens aktörer, myndigheter och oss verksamma jurister. MAQS har arbetat tillsammans med stora aktörer i telekombranschen och följt utvecklingen under flera år. Vi har bred kunskap om gällande lagstiftning och regulatoriska frågor, men inte minst värdefull praktisk erfarenhet av de frågor som uppkommer för infrastrukturägare, operatörer och tjänsteleverantörer.