Expertisområden

Kapitalmarknad

Vänd er till oss med alla typer av aktiemarknadsrättsliga frågor och publika kapitalanskaffningar. MAQS verksamhetsgrupp har breda kunskaper och ingående erfarenhet av den publika kapitalmarknaden. Våra kunder är ofta bolag vars aktier är noterade på reglerade marknader eller andra marknadsplatser.

När ni vänder er till MAQS med frågor som rör kapitalmarknaden får ni även tillgång till byråns specialister inom alla affärsjuridiska rättsområden. För varje uppdrag skapar vi ett team för att driva ert projekt så effektivt som möjligt. Vi vet att kapitalmarknaden präglas av en ökad globalisering och komplexitet och att varje uppdrag är unikt.

 

Det här kan vi hjälpa er med

Exempel på frågor vi arbetar med inom aktiemarknadsrätten:

 • bolagsstämmor
 • samgåenden
 • bolagsstyrning
 • insiderfrågor
 • MAR frågor
 • incitamentsfrågor
 • tillståndsfrågor

Inom den publika kapitalmarknaden arbetar vi bland annat med frågor rörande:

 • nyemissioner och fondemissioner av stamaktier och preferensaktier
 • börsintroduktioner
 • offentliga uppköpserbjudanden
 • emissioner av säkerställda och icke säkerställda noterade obligationer
 • MTN-program
 • certifikats- och konvertibelprogram