Expertisområden

Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden präglas av en ökad globalisering och komplexitet där varje uppdrag är unikt. Vi samarbetar med byråns specialister inom alla affärsjuridiska rättsområden och för varje uppdrag skapar vi ett team för att driva effektiva projekt.

MAQS verksamhetsgrupp inom kapitalmarknad har breda kunskaper och ingående erfarenhet av den publika kapitalmarknaden. Vi arbetar med alla typer av aktiemarknadsrättsliga frågor och publika kapitalanskaffningar.

Exempel på frågor vi arbetar med inom aktiemarknadsrätten:

 • offentliga uppköpserbjudanden
 • bolagsstämmor
 • samgåenden
 • börsintroduktioner
 • bolagsstyrning
 • insiderfrågor
 • incitamentsfrågor
 • tillståndsfrågor

Inom den publika kapitalmarknaden arbetar vi bland annat med frågor rörande:

 • nyemission av stamaktier och preferensaktier
 • emissioner av bl.a. säkerställda och icke säkerställda noterade obligationer.
 • certifikats- och konvertibelprogram

Kunder
Våra kunder är ofta bolag vars aktier är noterade på börs eller annan marknadsplats

Kontakta oss gärna för mer information