Expertisområden

Kommersiella avtal

För alla företag och andra aktörer i näringslivet är kommersiella avtal centrala för verksamheten. En stabil avtalsstruktur har stor betydelse för möjligheten att skapa framgång och nå uppsatta mål. Brister leder ofta till ökad arbetsbörda, tvister och minskad lönsamhet.

Ett samarbete med MAQS ger tillgång till tydlig och proaktiv juridisk rådgivning och medför färre affärsrisker och ökad affärsnytta. Vi hjälper kunden att granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal, och vi bistår även med upprättandet av omfattande avtalspaket och daglig affärsjuridisk rådgivning. Ett bra avtal är ett tydligt och levande dokument; en checklista för parternas fortlöpande samarbete.

Vi är kundens aktiva, engagerade och kompetenta juridiska rådgivare från första mötet och genom hela avtalsprocessen, fram tills att ett slutligt avtal undertecknats.

MAQS har en bred kompetens och erfarenhet vad gäller samtliga former av kommersiella avtal, till exempel för:

  • agentvillkor
  • distributionsvillkor
  • leveransvillkor
  • inköpsvillkor
  • IT-villkor
  • samarbetsvillkor
  • allmänna avtal
  • sekretessavtal
  • utvecklingsavtal

Erfarenhet
MAQS biträder både den privata och den offentliga sektorn i en rad olika branscher.

Kontakta oss gärna för mer information