Expertisområden

Kommersiella avtal

För alla företag och andra aktörer i näringslivet är kommersiella avtal centrala för verksamheten. En stabil avtalsstruktur ger er större möjlighet att skapa framgång och nå uppsatta mål. Brister leder ofta till ökad arbetsbörda, tvister och minskad lönsamhet.

När ni vänder er till MAQS får ni tydlig och proaktiv juridisk rådgivning vilket medför färre affärsrisker och ökad affärsnytta. Vi hjälper er att granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal, och vi bistår även med upprättandet av omfattande avtalspaket och daglig affärsjuridisk rådgivning. Ett bra avtal är ett tydligt och levande dokument; en checklista för parternas fortlöpande samarbete.

Vi är er aktiva, engagerade och kompetenta juridiska rådgivare från första mötet och genom hela avtalsprocessen, fram tills att ett slutligt avtal undertecknats. MAQS biträder både den privata och den offentliga sektorn i en rad olika branscher.

Det här kan vi hjälpa er med

MAQS har bred kompetens och erfarenhet vad gäller samtliga typer av kommersiella avtal, till exempel:

  • agentavtal
  • distributionsavtal
  • leveransavtal
  • inköpsavtal
  • IT-avtal
  • samarbetsavtal
  • allmänna avtal
  • sekretessavtal
  • utvecklingsavtal.