Expertisområden

Life Sciences

Samarbeten mellan företag och andra aktörer inom Life Sciences präglas i hög utsträckning av juridiska frågeställningar som är unika för branschen. MAQS team inom Life Sciences består av jurister med praktisk erfarenhet från branschen som därmed har en genuin förståelse för de branschspecifika frågor som är av särskild vikt för företag verksamma inom området.

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl små som stora företag verksamma inom läkemedel/bioteknik, medicinteknik och hälsovård. Bland våra kunder finns även investerare, högskolor, universitet, sjukhus, apotek samt livsmedels- och kosttillskottföretag.

Immaterialrätt
Vi ger rådgivning om immaterialrättsliga frågor, såsom exploatering och skydd av immateriella rättigheter. Vid transaktioner samt investerings- och finansieringsfrågor har vi möjlighet att sätta samman skräddarsydda team med erfarenhet från just Life Sciences-sektorn. Vi bistår även våra kunder med alla typer av kommersiella avtal inom området, till exempel forsknings- och utvecklingsavtal, tillverknings- och produktionsavtal, licensavtal och samarbetsavtal.

Specialistkompetens
Våra jurister har även specialistkompetens inom det regulatoriska regelverket för läkemedel, medicinteknik och livsmedel, både på EU- och nationell nivå. Vi har gedigen erfarenhet av kontakter med relevanta myndigheter inom sektorn samt av regulatoriska tvister. Utöver detta bistår vi våra kunder med tolkningsfrågor rörande branschetiska regelverk och branschöverenskommelser, såsom till exempel Läkemedelsindustrins etiska regelverk samt Samverkansöverenskommelsen mellan industrin och Sveriges Kommuner och landsting. Vanliga förekommande frågor inom branschen är marknadsförings- och pris- och subventionsfrågor, konkurrensrättsliga frågor samt offentlig upphandling.

MAQS jurister inom detta verksamhetsområde består av ett ungt och ambitiöst team med en genuin förståelse för kundens verksamhet och branschen. Vi erbjuder kreativa och konkreta juridiska lösningar under en produkts hela livscykel, från utvecklingsstadium till patentutgång.

Kontakta oss gärna för mer information