Expertisområden

Life Sciences

Alla som är verksamma inom Life Sciences vet att samarbeten mellan olika aktörer i hög utsträckning präglas av juridiska frågeställningar som är unika för branschen. Det vet vi på MAQS också. Hos oss möter ni ett team bestående av jurister med praktisk erfarenhet från branschen som därmed har en genuin förståelse för de frågor som är särskilt viktiga för er.

Är ni verksamma inom läkemedel/bioteknik, medicinteknik och hälsovård? Hos oss får ni kvalificerad juridisk rådgivning oavsett storleken på organisationen. Bland våra kunder finns även investerare, högskolor, universitet, sjukhus, apotek samt livsmedels- och kosttillskottföretag.

Immaterialrätt

Vi hjälper er med immaterialrättsliga frågor, såsom exploatering och skydd av immateriella rättigheter. Vid transaktioner samt investerings- och finansieringsfrågor kan vi skräddarsy ett team med erfarenhet från just Life Sciences-sektorn. Vi kan även hjälpa er med alla typer av kommersiella avtal inom området, till exempel forsknings- och utvecklingsavtal, tillverknings- och produktionsavtal, licensavtal och samarbetsavtal.

Vår kompetens och erfarenhet

Vi erbjuder kreativa och konkreta juridiska lösningar i alla frågor som ni som aktör i life sciences-sektorn behöver.

Våra jurister har även specialistkompetens inom det regulatoriska regelverket för läkemedel, medicinteknik och livsmedel, både på EU-nivå och nationell nivå. Vi har gedigen erfarenhet av kontakter med relevanta myndigheter inom sektorn samt av regulatoriska tvister. Utöver detta kan vi hjälpa er med tolkningsfrågor rörande branschetiska regelverk och branschöverenskommelser, såsom till exempel Läkemedelsindustrins etiska regelverk samt Samverkansöverenskommelsen mellan industrin och Sveriges Kommuner och Landsting. Vanliga förekommande frågor inom branschen är marknadsförings- och pris- och subventionsfrågor, konkurrensrättsliga frågor samt offentlig upphandling.