Expertisområden

Miljörätt

För alla företag och organisationer finns det anledning att lägga vikt vid frågor om miljö och hållbarhet. Samtidigt blir miljöområdet alltmer reglerat. Hos MAQS får ni hjälp att navigera i detta regelverk och finna hållbara lösningar.

Vi har en gedigen erfarenhet av miljörättsliga frågeställningar. Eftersom den svenska miljölagstiftningen är starkt påverkad av nationella och internationella politiska ställningstaganden är den svenska miljörättsliga lagstiftningen i ständig förändring. Vi lägger stor vikt vid att arbeta proaktivt så att ni i ett tidigt skede kan anpassa er verksamhet efter de förändrade kraven.

Det här kan vi hjälpa er med

Oavsett om ni är ett privat företag eller ett offentligt organ kan ni vända er till oss. Vi biträder bl.a. vid:

  • tillståndsansökningar (miljötillstånd) och anmälningar enligt miljöbalken
  • löpande rådgivning i samband med ansvarsutredningar för förorenad mark
  • tillsynsärenden
  • frågor om miljöskadestånd
  • transaktionsrelaterade miljöfrågor.

Vi hjälper ofta till att reda ut och reglera ansvarsfrågor inför förvärv eller utveckling av industriområden.

Förnyelsebar energi

MAQS bevakar även utvecklingen av juridik för företag som arbetar med teknik för förnyelsebar energi. Vi har bland annat erfarenhet av att biträda våra kunder i samband med etablering av exempelvis vindkraft. Förutom traditionell miljörätt kräver dessa frågor expertis inom fastighets- och nyttjanderätt, finansiering och säkerhetsrätt liksom associationsrätt.

“They suggest ways to go forward and add that edge we need”

Chambers and Partners, EMEA 2017