Expertisområden

Miljörätt

Miljöfrågor får en allt större betydelse. För alla företag och organisationer finns det anledning att lägga vikt vid hållbarhetsfrågor. Samtidigt blir miljöområdet alltmer reglerat. MAQS kan med sin expertis underlätta navigeringen i detta regelverk och finna hållbara lösningar.

Vi har en gedigen erfarenhet av miljörättsliga frågeställningar. Eftersom den svenska miljölagstiftningen är starkt påverkad av nationella och internationella politiska ställningstaganden är den svenska miljörättsliga lagstiftningen i ständig förändring. MAQS lägger stor vikt vid att arbeta proaktivt för att kunderna i tidigt skede ska kunna anpassa sina verksamheter efter de förändrade kraven.

Erfarenhet
MAQS får uppdrag från såväl privata företag som offentliga organ och ärendenas utformning varierar således beroende på uppdragsgivare. Vi biträder bl.a. vid:

  • tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken
  • vid löpande rådgivning i samband med ansvarsutredningar
  • vid tillsynsärenden
  • frågor om miljöskadestånd
  • transaktionsrelaterade miljöfrågor

Vi hjälper ofta till att reda ut och reglera ansvarsfrågor inför förvärv eller utveckling av industriområden.

Förnyelsebar energi
MAQS bevakar även utvecklingen av juridik för företag som arbetar med teknik för förnyelsebar energi. Vi har bland annat erfarenhet av att biträda våra kunder i samband med etablering av exempelvis vindkraft. Förutom traditionell miljörätt kräver dessa frågor expertis inom fastighets- och nyttjanderätt, finansiering och säkerhetsrätt liksom associationsrätt.

“They suggest ways to go forward and add that edge we need”

Chambers and Partners, EMEA 2017