Expertisområden

Obestånd

MAQS har stor erfarenhet av att hitta kreativa alternativ och lösningar för olika organisationer i ekonomisk kris. Vi har den kompetens som gör att företag och andra organisationer kan få hjälp med att agera i tid för att hitta hållbara lösningar.

Vi lämnar rådgivning när det gäller frågor inom obestånds- och kreditsäkerhetsrättens område. Vår grupp av jurister med särskild obeståndsrättslig kompetens består av erfarna konkursförvaltare och rekonstruktörer samt deras medhjälpare. Vi hjälper till med alla typer av juridiskt biträde inom ämnesområdet.

Kunder
MAQS arbetar regelbundet som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer. Därutöver biträder vi kundföretag och banker med flera med obeståndsrättslig rådgivning och assistans. Det gäller ofta återvinningsfrågor och även frågor som uppkommer exempelvis när en samarbetspartner eller motpart riskerar att komma på obestånd.

 

“They are quite professional and offer good quality”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information