Expertisområden

Obestånd

Har ni hamnat i ekonomisk kris, eller är ni på väg åt det hållet? På MAQS har vi stor erfarenhet av att hitta kreativa alternativ och lösningar för olika organisationer. Hos oss får ni hjälp att agera i tid för att hitta hållbara lösningar.

Vi ger er råd i olika frågor inom obestånds- och kreditsäkerhetsrättens område. Ni får stöd och rekommendationer av jurister med särskild obeståndsrättslig kompetens. Vi biträder er juridiskt på alla sätt inom ämnesområdet.

Det här kan vi hjälpa er med

MAQS arbetar regelbundet som konkursförvaltare, rekonstruktörer och likvidatorer. Därutöver biträder vi kundföretag och banker med flera med obeståndsrättslig rådgivning och assistans. Det gäller ofta återvinningsfrågor och även frågor som uppkommer exempelvis när en samarbetspartner eller motpart riskerar att komma på obestånd.

“They are quite professional and offer good quality”

Chambers and Partners, EMEA 2017

Kontakta oss gärna för mer information