Expertisområden

Offentlig upphandling

I Sverige görs årligen inköp som omfattas av regler om offentlig upphandling till ett värde som överstiger 600 miljarder kronor. Förfarandet kan ibland upplevas som komplicerat och tidskrävande, men rätt hanterat kan regler om offentlig upphandling bidra till ett effektivt användande av skattemedel och en fungerande marknad.

MAQS har omfattande erfarenhet av offentlig upphandling, och kan genom ett nära samarbete med klienter bidra till att inköp och leveranser till upphandlande myndigheter kan ske så smidigt som möjligt. Både för beställare och leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader.

Vi arbetar dagligen med strategisk rådgivning inför och under upphandlingsförfaranden och biträder kunder genom upprättande och granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal. I vårt arbete ingår att analysera alla steg i upphandlingsförfarandet utifrån svenska och internationella förhållanden.

Erfarenhet
Vi arbetar med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och företräder återkommande våra kunder i överprövningsmål och skadeståndsmål som har sin grund i offentlig upphandling.

Kontakta oss gärna för mer information