Expertisområden

Offentliga verksamheter

Är ni verksamma inom offentlig sektor? På MAQS känner vi väl till de specifika regelverk som styr er verksamhet och som uppställer krav på rättssäkerhet i förhållande till enskilda. Vår specialistgrupp arbetar huvudsakligen med kunder inom denna sektor, såsom högskolor och universitet, kommuner, landsting och andra myndigheter. Ni är också välkomna att vända er till oss om ni är ett företag som i sin verksamhet kommer i kontakt med myndigheter med inflytande över affärsverksamheten.

Det här kan vi hjälpa er med

Hos oss får ni hjälp med allt från enklare löpande rådgivning till komplicerade ärenden och domstolsprocesser. Förutom allmän förvaltningsrätt kan vi erbjuda kompetens inom speciell förvaltningsrätt så som den särpräglade högskolejuridiken. Där kan vi bland annat bistå er när det gäller organisatoriska frågor, verksamhetsbegränsningar, studerandejuridik och olika frågor kring forskning.

Har ni personal som behöver utbildas på området? Även det kan vi hjälpa till med.
Vi bistår därutöver i ärenden rörande:

  • offentlighet och sekretess
  • personuppgiftsbehandling och registerfrågor
  • ansvar för publicering på internet
  • skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning
  • frågor om statsstöd och konkurrens.

Även inom det avtalsrättsliga området behöver särskild hänsyn tas till de speciella förutsättningar som gäller för offentlig sektor. Inom detta område arbetar vi bland annat med:

  • forskningsavtal
  • immaterialrätt
  • donationer
  • stipendier och sponsring
  • EU-bidrag och annan finansiering.

Kontakta oss gärna för mer information