Expertisområden

Offentliga verksamheter

Organisationer inom offentlig sektor har ett antal specifika regelverk som styr verksamheten och som uppställer krav på rättssäkerhet i förhållande till enskilda. MAQS har en särskild specialistgrupp som huvudsakligen arbetar med kunder inom denna sektor, såsom högskolor och universitet, kommuner, landsting och andra myndigheter. MAQS biträder även olika företag som i sin verksamhet kommer i kontakt med myndigheter vilka utövar inflytande över affärsverksamheten.

Ärendena omfattar allt ifrån enklare löpande rådgivning till komplicerade ärenden och domstolsprocesser. Förutom allmän förvaltningsrätt kan vi erbjuda kompetens inom speciell förvaltningsrätt så som den särpräglade högskolejuridiken. Där bistår vi bland annat våra våra kunder när det gäller organisatoriska frågor, verksamhetsbegränsningar, studerandejuridik och olika frågor kring forskning. Vi håller även utbildningar inom detta område för olika personalkategorier hos våra kunder.

 

Vi bistår därutöver i ärenden rörande:

  • offentlighet och sekretess
  • personuppgiftsbehandling och registerfrågor
  • ansvar för publicering på internet
  • skadestånd på grund av felaktig myndighetsutövning
  • frågor om statsstöd och konkurrens

Även inom det avtalsrättsliga området behöver särskild hänsyn tas till de speciella förutsättningar som gäller för offentlig sektor. Inom detta område arbetar vi bland annat med:

  • forskningsavtal
  • immaterialrätt
  • donationer
  • stipendier och sponsring
  • EU-bidrag och annan finansiering

Kontakta oss gärna för mer information