Expertisområde

Regelefterlevnad (Compliance)

Affärslivet blir allt mer reglerat och i takt med att verksamheter expanderar ökar även risken för utländsk påverkan. Reglerna ändras från år till år och med hänsyn till det politiska klimatet oftast utan en längre förvarning.

Att ständigt vara uppdaterad på samtliga områden och upprätthålla en affärsstruktur där koncerner förväntas bemästra balansen mellan regulatorisk efterlevnad och kommersiella beslut blir en allt större utmaning. I takt med nya rättsregler ökar risken för betydande konsekvenser såsom böter, näringsförbud och fängelse. Samtidigt får de mediala krafterna allt större kommersiell inverkan.

Vi hjälper er att inte bara ha tillgång till den senaste informationen, utan även ligga steget före utvecklingen och kommersiella risker. Vi utvecklar ett nära samarbete och upprättar samt implementerar affärskritiska styrdokument och ser till att just era företagsvärderingar och etik systematiskt blir en naturlig del av företagskulturen.

Genom strukturerad riskprofilering inom exempelvis anti-korruption, konkurrensrätt, exportkontroll, miljö, personuppgifter/dataskydd (GDPR), och Whistle Blowing reducerar vi risker och skapar vassare strategier och lönsammare affärer, såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna för mer information