Expertisområden

Riskkapital

På MAQS har vi lång och dokumenterad erfarenhet av att biträda såväl svenska som internationella riskkapitalbolag i samband med investeringar och omstruktureringar.

Eftersom vi är en fullservicebyrå kan vi hjälpa er i samtliga steg i att planera och genomföra transaktioner och projekt. Hos oss möter ni alltid ett team som är skräddarsytt utifrån projektets särskilda omständigheter, både vad gäller relevant erfarenhet och senioritet.

Det här kan vi hjälpa er med

Vi anlitas ofta i samband med planering och genomförande av fondstrukturer, vilket bl.a. inbegriper att upprätta fondavtal och rådgivning inom t.ex. bolagsrätt, skatterätt och regulatoriska frågor. Vi hjälper er också med:

  • private equity
  • venture capital
  • investeringar och tilläggsinvesteringar
  • köp, omstruktureringar och försäljning av portföljbolag
  • granskning och förhandling av villkor för kapitalanskaffning, fond- och kapitalförvaltningsavtal
  • förhandling av regulatoriska frågor som aktualiseras av bl.a. AIFMD och MiFID.