Expertisområden

Riskkapital

MAQS har lång och dokumenterad erfarenhet av att biträda såväl svenska som internationella riskkapitalbolag i samband med investeringar och omstruktureringar. Vi anlitas ofta i samband med planering och genomförande av fondstrukturer, vilket bl.a. inbegriper upprättandet av fondavtal och rådgivning inom t.ex. bolagsrätt, skatterätt och regulatoriska frågor.

MAQS styrka som fullservicebyrå gör det möjligt för oss att biträda våra kunder i samtliga steg i planeringen och genomförandet av transaktioner och projekt. Vi skräddarsyr alltid bemanningen efter projektets särskilda omständigheter, både vad gäller relevant erfarenhet och senioritet.

Vår rådgivning inkluderar bl.a.:

  • private equity
  • venture capital
  • investeringar och tilläggsinvesteringar
  • köp, omstruktureringar och försäljning av portföljbolag
  • etablering och omstrukturering av fondstrukturer
  • granskning och förhandling av villkor för kapitalanskaffning, fond- och kapitalförvaltningsavtal
  • förhandling av regulatoriska frågor som aktualiseras av bl.a. AIFMD och MiFID

Kontakta oss gärna för mer info