Expertisområden

Sjö- och transporträtt

MAQS är sedan länge en fullservicebyrå inom sjö- och transporträtt. Hos oss får ni alltid optimerad rådgivning eftersom medarbetarna inom sjö- och transporträttsgruppen vid behov tar in byråns experter inom andra rättsområden. Gruppens medarbetare har särskilt stor erfarenhet av tvister, både domstolstvister och skiljeförfarande, relaterade till alla slags lastskador, försäkringsfrågor, kollisioner och transportavtal.

Det här kan vi hjälpa er med

Vi har gedigen erfarenhet av och expertisen att bistå kunder när det gäller frågor kring bland annat:

 • försäkringsrelaterade frågor
 • köp och försäljning av fartyg
 • nybyggnadskontrakt
 • finansiering
 • haverier
 • kollisioner
 • kommersiella avtal rörande transport-, logistik- och försäkringsbranschen
 • transportavtal (inklusive certepartier)
 • lastskador
 • personskador
 • miljöskador.

Vår kompetens och erfarenhet

Vi har långvariga relationer med företag inom bland annat försäkringsbranschen, rese- och charterbranschen, åkeri- och logistikbranschen, bankbranschen, rederinäringen och arbetsgivar- och arbetstagarförbund. Givetvis har vi också även långvariga relationer med företag som på olika sätt transporterar och levererar produkter av olika slag genom olika transportslag.

“They have a lot of expertise”

Chambers and Partners, EMEA 2017