Expertisområden

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt som rättsområde inrymmer flertalet grenar såsom avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och processrätt. Utöver detta finns en stor mängd regler av regulatorisk karaktär, och frågor kring arbetsrätt, konkurrensrätt och skatterätt är ständigt närvarande.

MAQS är sedan länge en fullservicebyrå inom sjö- och transporträtt och gruppens medlemmar assisteras vid behov av byråns experter inom andra rättsområden, för att optimera rådgivningen till kunderna.

Vi har gedigen erfarenhet och expertisen att bistå kunder när det gäller frågor kring bland annat:

  • försäkringsrelaterade frågor
  • köp och försäljning av fartyg
  • nybyggnadskontrakt
  • finansiering
  • haverier
  • kollisioner
  • transportavtal (inklusive certepartier)
  • lastskador
  • personskador
  • miljöskador

Medlemmarna inom sjö- och transporträttsgruppen har särskilt stor erfarenhet av tvister, både domstolstvister och skiljeförfarande, relaterade till alla slags lastskador, försäkringsfrågor, kollisioner och transportavtal.

Erfarenhet
MAQS sjö- och transporträttsgrupp är mycket högt rankade av både av Chambers and Partners och Legal 500, och vi har sedan lång tid haft långvariga relationer med företag inom bland annat försäkringsbranschen, rese- och charterbranschen, åkeri- och logistikbranschen, bankbranschen, rederinäringen och arbetsgivar- och arbetstagarförbund. MAQS har givetvis även långvariga relationer med företag som på olika sätt transporterar och levererar produkter av olika slag genom olika transportslag.

“They have a lot of expertise”

Chambers and Partners, EMEA 2017