Expertisområden

Skatterätt

Inom skatteområdet är lagstiftningen ständigt föremål för förändringar vilket ställer krav på proaktivitet i syfte att förhindra att skatterättsliga problem uppkommer, samt för att skapa möjligheter.

MAQS arbetar med skatterättsliga frågeställningar som rör företag och dess ägare och vi erbjuder rådgivning avseende alla de frågor som kan uppkomma, till exempel:

  • omstruktureringar av företagsgrupper
  • transaktioner involverande bolag
  • fastigheter eller verksamheter
  • generationsskiften
  • utsändning av personal
  • incitamentsprogram
  • hantering av de s.k. 3:12-reglerna

Nyfikenhet, noggrannhet, snabbhet och tillgänglighet är ledord i en proaktiv rådgivning. Dess betydelse är vidare av vikt när det gäller skatteprevisioner och ”temperaturmätningar” som vi även arbetar med i syfte att identifiera möjligheter och risker med avseende på de skattemässiga frågeställningar som företag och dess ägare står inför.

Kunder
Våra kunder finns i en mängd olika branscher och är både större företag och mindre ägarledda företag.

Kontakta oss gärna för mer information