Expertisområden

Tvistlösning

På MAQS har vi fokus på att lösa kundens problem. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för tvisten – hela vägen från uppkomst till avgörande. På så sätt kan ni som kund hos oss fokusera på er dagliga affärsverksamhet.

Tvistemål är ofta en energitjuv med negativ påverkan på den egentliga verksamheten. Om konflikten hanteras rätt från början går den ofta att lösa snabbare, och därmed får den mindre effekt på verksamheten.

Så här arbetar vi

Hos tvistlösningsgrupp får ni hjälp av ett skräddarsytt team som vid behov drar nytta av byråns samlade specialist- och branschkunskap, inom till exempel entreprenadrätt, immaterialrätt, skatterätt, arbetsrätt samt sjö- och transporträtt.

Vi har också jurister med lång erfarenhet som skiljemän samt flera certifierade inom medling. Vi kan biträda vid alternativ tvistlösning antingen som ombud för part, som skiljeman eller som medlare.

Vår kompetens och erfarenhet

Ni är välkomna till oss oavsett storlek och bransch. Bland våra kunder finns större svenska och internationella företag samt statliga myndigheter, men även små och medelstora bolag. Vi biträder dem vid tvistelösning i såväl allmän domstol som genom skiljeförfarande, ofta inom ramen för internationella skiljedomsinstituts regelverk.

“These lawyers really listen to us”

Chambers and Partners, EMEA 2016