Expertisområden

Tvistlösning

Tvistemål är ofta en energitjuv med negativ påverkan på den egentliga verksamheten. Rätt initial hantering av en potentiell konflikt är i många fall vägen till en snabbare lösning och därmed mindre påverkan på verksamheten.

MAQS har fokus på tvistlösning som löser kundens problem, vilket innebär att vi tar ett helhetsansvar för tvisten – hela vägen från uppkomst till avgörande. På så sätt kan våra kunder fokusera på sin dagliga affärsverksamhet.

Tvistlösningsgruppen arbetar i skräddarsydda team där vi vid behov drar nytta av byråns samlade specialist- och branschkunskap, inom till exempel entreprenadrätt, immaterialrätt, skatterätt, arbetsrätt samt sjö- och transporträtt.

Vi har också jurister med lång erfarenhet som skiljemän samt flera certifierade inom medling som biträder även vid alternativ tvistlösning antingen som ombud för part, som skiljeman eller som medlare.

Kunder
Bland våra kunder finns större svenska och internationella företag samt statliga myndigheter, men även små och medelstora bolag. Vi biträder dem vid tvistelösning i såväl allmän domstol som genom skiljeförfarande, ofta inom ramen för internationella skiljedomsinstituts regelverk.

“These lawyers really listen to us”

Chambers and Partners, EMEA 2016

Kontakta oss gärna för mer information