Transaktionserbjudande

Image
TransAkt_1_1440x1700.jpg

Vårt transaktionserbjudande i korthet

  • Anpassade och implementerade processmodeller för varje typ av projekt
  • Anpassad projektgrupp där nödvändig specialistkompetens sätts samman utifrån kundens behov
  • Projektledare utses för optimal passning och effekt (SPOC)
  • Löpande avrapportering inklusive projektekonomi
  • Nära integration med externa partners om behov uppstår (teknik, finans, etc)
  • Sammantaget skapas en för kunder högkvalitativ och kostnadsoptimerad lösning. 

Transaktionsstöd anpassade
för din bransch och ditt företag

  • MAQS har mycket stor erfarenhet kopplat till rådgivning och stöd vid företagsförvärv liksom samtliga andra typer av relevanta frågor som uppkommer som en del av sådana projekt. 
  • Vid rådgivning i transaktionsprojekt erbjuder MAQS utöver kärnkompetensen kopplat till transaktioner branschspecialister inom relevant område för att därigenom säkra att rådgivningen är optimerad utifrån varje enskilt projekt.
  • Vi kommer i varje aktuellt projekt skräddarsy vår projektgrupp med specialistkunskaper inom transaktionsfrågor, branschspecifika förhållanden och andra relevanta områden (skatt etc).
  • Relevanta spetskompetenser och en bred kundbas inom olika branscher och segment vilket skapar förståelse för kundens affär gör att ni som kund kan känna er trygga i att MAQS levererar en helhetslösning med affärsnytta från start till mål. 

 

Image
MAQS_web_960x640_045

Aktuellt på MAQS

MAQS företräder ägarna vid försäljning av Greenbyte AB till Power Factors, LLC

Power Factors, LLC, ledande på den nordamerikanska marknaden inom mjukvara för bl.a. prestandamätning av...
21.04.19 Läs mer

MAQS har biträtt vid försäljningen av majoriteten av aktierna i BESAB-koncernen

BESAB är ett av Sveriges ledande bolag inom berg-, betong- och grundarbeten. MAQS har biträtt säljarna i...
21.04.13 Läs mer

För mer information eller svar på frågor, kontakta din kundansvarig på MAQS, ansvarig på din ort eller någon av våra medarbetare inom företagsförvärv