INTERNATIONELLT

Som väletablerad internationell rådgivare rör vi oss ständigt inom ett globaliserat näringsliv.
Därför är det viktigt att vi har ett brett och kompetent internationellt nätverk. 

Video file

Globalt perspektiv,
lokal förankring

Varje år biträder vi kunder i hundratals multinationella uppdrag – såväl svenska bolag utomlands som utländska koncerner i Sverige. En tydlig förståelse av internationell rätt och komplexitet tillsammans med starka globala allianser är nyckeln till varför MAQS har en framträdande roll internationellt. Vi väljer noga ut vilka samarbetspartners vi arbetar med i varje enskilt fall utifrån aktuell frågeställning. Vårt oberoende och icke-exklusiva globala samarbete har aktivt förvaltats i årtionden, och innebär att våra kunder alltid får det stöd som behövs.

Vi är stolt och aktiv medlem i de internationella nätverken Pangea Net och Nextlaw som tillsammans skapar en unik plattform för ett effektivt, internationellt samarbete. Tillsammans med våra nätverk och övriga internationella kontakter skapar vi dagligen möjlighet för våra kunder att röra sig sömlöst över landsgränser.

MAQS har lång erfarenhet av uppdrag för många välkända franska storbolag inom en rad olika branscher. Vi har därför under ledning av Anders Åberg, som under många år bott och ansvarat för en advokatbyrå i Paris, en dedikerad French Desk där vi biträder franska företag och advokatbyråer vid affärstransaktioner i Sverige samt svenska företag vid transaktioner i Frankrike.